Monday, August 31, 2009

PETUNJUK PERMAINAN PANDU

Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian PP&K adalah penerbit buku ini. Di sini dibentangkan bagaimana memandu. Isinya banyak mengungkap pengalaman Lord Robert Baden Powell ketika merancang gerakan kepanduan, utamanya terkait dengan teknik memandu. Tentunya oleh Kementerian PP&K diselaraskan dengan keadaan yang ada di tanah air

1 comment:

  1. kalau saya prlu buku yang ada i blog bagaimana caranya email saya agus.gunawan99@gmail.com
    atau 08562257793

    ReplyDelete